trektelpost Berkheide

trektelpost Berkheide
 
In juni ook op trektelpost Berkheide
 
Veel vogelaars staan regelmatig op de geijkte maanden op trektelposten, zoals september, oktober, november (in het najaar) en maart, april, mei (in het voorjaar).
Zelf sta ik er vrijwel, mits gunstige wind, het hele jaar door (Berkheide, de Puinhoop en voor Savoy) en dat leverde op 11 juni een paar leuke soorten op: Bijeneter, Wespendief, Zwartkopmeeuwen, 121 Kruisbekken, 1173 Gierzwaluwen enz.
Op 13 juni o.a.: Grote Gele Kwikstaart en 46 Kruisbekken
Op 14 juni o.a.: Wespendief, Boomklever, Kruisbekken en Sijzen
 
Zie bijvoorbeeld:
 
Vriendelijke groet,
René van Rossum