Terugblik op de cursus “Vogels in de winter”

Terugblik op de cursus “Vogels in de winter”

Terugblik op de cursus “Vogels in de winter” in het najaar van 2019

Dit jaar is wederom de cursus “Vogels in de winter” georganiseerd en zeker niet zonder succes.   24 cursisten hadden zich voor deze cursus opgegeven en zoals gebruikelijk kwamen ze op drie avonden bij elkaar.

 Op de eerste avond werd vooral de nadruk gelegd op de vogeltrek. Naast een presentatie van vogelbeelden werden ook verschillende geluiden gepresenteerd, die vogels tijdens de trek laten horen. In aansluiting op deze avond werd een excursie georganiseerd direct ten noorden van het Wantveld in Noordwijk. We liepen langs de zeereep naar het noorden en hadden goed zicht op de honderden Spreeuwen, Vinken, Sijzen, Houtduiven en nog vele andere soorten, die over ons hoofd naar het zuiden trokken. Ook op het uitkijkpunt, dat bekend staat als de Driehoek, kon de trek prachtig gevolgd worden.                                                                                                             

De tweede avond ging over eenden, ganzen en zwanen. Om ze ook in de praktijk te kunnen herkennen trokken we naar het natuurreservaat “De Starrevaart” bij Leidschendam. Op en om de plas waren tal van eenden te zien. Smaakmakers waren verder de Watersnip, de IJsvogel en de Cettizanger, een nieuwe soort  voor Nederland, die van uit het zuiden naar ons is toegekomen.  

Op de derde avond lag de nadruk op de wintervogels in onze eigen tuin en directe omgeving. Met na de pauze een geluidenpracticum verzorgt door Wil Heemskerk.                                             

De laatste excursie vond plaats in de Boterhuispolder, vlak bij Leiderdorp. Oorspronkelijk zouden we naar de polders boven Amsterdam ,  Waterland en Durgerdam gaan, maar vanwege werkzaamheden aan de IJsselmeerdijk was dat  niet mogelijk. De Boterhuispolder bleek echter een prima alternatief te zijn.  ‘s-Morgens werden we met koffie ontvangen in de boerderij van Bert Van Leeuwen, die ook een korte inleiding hield over het beheer van het omliggende weidegebied. Hij vertelde enthousiast hoe hij zijn weiland op natuurlijke wijze beheert  voor weidevogels en een gedeelte heeft ingericht als een plas/drasgebied, waar op dit moment vooral ganzen, eenden, Meerkoeten, Kieviten en Grote Zilverreigers profiteren. In het voorjaar is dit gebied vooral in trek bij allerlei soorten stellopers als Grutto’s, tureluurs,  Kemphanen, Watersnippen, Groenpootruiters en nog vele andere soorten.  Inmiddels zijn er naast hem nog twee boeren bijgekomen, die ook een natuurlijk weidebeheer uitoefenen .Na de koffie en de inleiding liep hij met ons mee, waarbij hij nog van alles aan ons vertelde. Ganzen lieten zich in het begin nog maar weinig zien. Pas toen we via een fietspad in de richting van een dijk liepen trokken werkelijk honderden ganzen over ons heen. We telden zeker vijf Grote Zilverreigers, een paar jagende Torenvalkjes en twee Buizerds  Alsof dit niet genoeg was lieten er zich in de aangrenzende polder zich nog eens honderden ganzen zien als de Brandgans, Kolgans, Grauwe Gans en Canadese Gans. Na deze bijzondere ontmoeting met de ganzen konden we nog even terecht bij een volgende boerderij, waar speciaal Lakenvelder-koeien worden gefokt voor de biologische vleesproductie. Vandaar liepen we terug naar de boerderij, waar Bert van Leeuwen opnieuw koffie voor ons had gezet. Kortom het was een prachtige ochtend met heerlijk zonnig weer. Een waardige afsluiting van deze  cursus, waar vele deelnemers bijzonder van hebben genoten. Bovendien troffen we dit jaar bij alle excursies  mooi weer.

Tekst:  Kees  Verweij/Dineke Kistemaker

Foto’s:  Wil Heemskerk  en George Hageman