Taigaklapekster

Taigaklapekster

In de AW-duinen zit al enige tijd bij de Zwaneplas een

Taigaklapekster

Lanius excubitor homeyeri  ·  Homeyer’s Grey Shrike

Vriendelijke groet,René van Rossum