Strandtelling 2004<>2019

Van Hein Verkade
dinsdag 7 jan. 2020

Hoi allen,

Afgelopen 27 december heb ik het traject over het strand gefietst van de vuurtoren tot de provinciegrens.
Het was opvallend stil, maar het is het hele najaar nog niet veel geweest.
Bij het invoeren kwam de telling in het bestand terecht naast die van 27 december 2004 (een toptelling) exact 15 jaar geleden.
De verschillen zijn enorm, dwz de aantallen, niet de soortsamenstelling.

  27-12-2004 27-12-2019
Aalscholver 0 1
Scholekster 25 11
Drieteenstrandloper 1.342 122
Kokmeeuw 391 21
Stormmeeuw 2.585 115
Zilvermeeuw 12.435 140
Grote mantelmeeuw 123 6
Kauw 2 0
Zwarte Kraai 57 26
     
totaal 16.969 442

Opvallend is het verschil bij de Zilvermeeuw. De aantallen zijn natuurlijk zeer afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar voedsel.
Maar de aantallen lijken over het algemeen wel af te nemen, gelijk de broedpopulatie. Maar ook de hoeveelheid voedsel lijkt af te nemen.
Vermoedelijk oa het gevolg van de strandsuppleties.
Maar dan de Drieteenstrandloper.
Deze soort doet het mondiaal juist goed, maar een winteraantal boven de 1300 daar kun je in Noordwijk nu alleen van dromen.
Hier heb je tegenwoordig een hoog aantal als je 600-800 vogels hebt. Naast de afname van voedsel lijkt ook de steeds toenemende recreatiedruk de soort parten te spelen.

Toch wel interessant om tellingen lang vol te houden.

Groeten

Hein