Straatplanten in het Vinkeveld 

Straatplanten in het Vinkeveld 

Straatplanten in het Vinkeveld

Van:Jelle van Dijk
zaterdag 29 juli 2023 

Toen Rob Choufoer, voorzitter van wijkvereniging Vinkeveld, mij begin juni vroeg om op 27 juli een plantenexcursie door ‘zijn’ wijk te leiden, vertelde ik hem dat zo’n wandeling pas leuk zou worden als het na weken extreme droogte eens flink zou gaan regenen. Gelukkig kwam de regen na onze afspraak met bakken uit de hemel en troffen we een bijzonder gevarieerde flora aan. De wandeling van zo’n anderhalf uur leverde bijna 50 soorten op! 
 
De straatplantenflora laat duidelijk de invloed van de opwarming zien. Allerlei soorten uit België, Frankrijk en Zuid-Duitsland doen het beter in ons land dan ooit tevoren. Soorten die 25 jaar geleden nog zeldzaam in ons land waren, overwoekeren hier en daar onze trottoirs. Daarnaast verwilderen steeds meer tuinplanten in het stenige milieu van onze woonwijken, niet langer belaagd door gifspuit, staalborstels en strenge winters. 
De wandeling begon op de stoep voor de Wijkjutter aan het Uitvaltij, de thuisbasis van de wijkvereniging. Hier waren direct al allerlei typische straatplanten te zien die sterk in opmars zijn zoals Harig vingergras, Hertshoornweegbree en Gevlamde fijnstraal. Op weg naar de Tolhoren kwamen we natuurlijk ook planten tegen die vooral buiten de bebouwing te vinden zijn, maar ook tussen de stoeptegels een plekje vinden zoals Smalle weegbree, Klein kaasjeskruid en Stinkende gouwe. 
Bij een muurtje aan de zuidzijde van de Tolhoren groeiden enkele Tongvarentjes, in Noordwijk een zeldzame soort. Ook het Kruipklokje en de Spoorbloem waren hier te zien. 
Aan het begin van de Tolhoren (vanaf de Herenweg) stonden we even stil bij de enorme groeiplaats van de Klimopbremraap. Deze Zuid-Europese soort heeft zich de laatste tien jaar ook in Noordwijk sterk uitgebreid. Deze plant zonder bladgroen parasiteert op de wortels van de Klimop. In bossen met veel Klimop, zoals Nieuw Leeuwenhorst, is deze plant nog niet gevonden, maar in de klimopperkjes van de bebouwde kom gaat het momenteel om enkele tientallen groeiplaatsen met vele honderden planten. 
Teruglopend via de Fuikhoren zagen we nog de Hoge fijnstraal, ook een nieuwkomer in ons land. De wandeling werd besloten bij een pol van het Slaapmutsje aan de Alk, een fraai voorbeeld van een tuinsoort die steeds vaker in het straatmilieu wordt gezonden.