Sperweruil

Sperweruil

Van een neef in West-Canada ontvingen we deze foto van een Sperweruil.
Ooit hebben we er in die contreien zelf ook één gezien.
Veel vogelaars in Canada kwamen er op af.

Fietje & Sam van der Meij