Slechtvalkenkast op toren “Leeuwenhorst”.

Van: Gab de Croock
woensdag 22 januari 2020

Zoals bij enkelen bekend, was vanuit de vereniging een project opgestart om op de toren van Leeuwenhorst een nestkast voor de Slechtvalk te plaatsen.

De kast en het metalen frame waar deze op moest komen te staan werden als prefab gebouwd in de werkplaats van autosloperij en ijzerhandel W.G. Jansen te Wassenaar die de materialen belangeloos ter beschikking stelde.

Op zaterdag 18 januari jl. werd het frame in delen naar het balkon van de toren gesjouwd over de houten trap van 189 treden. Boven werd het frame met stevige betonbouten aan het balkon bevestigd.

Maandag 20 januari werden de delen van de kast over diezelfde trap naar boven gebracht. Op het balkon werd de kast gemonteerd.
Het mooie hierbij was dat tot twee keer toe een mannetje Slechtvalk op ooghoogte rondjes rond de toren kwam vliegen of alles naar zijn zin was en of we niet op konden schieten. Een mooie gewaarwording.
Diezelfde middag werden enkele hulptroepen (Jan Jacobs, George Hageman en Robert Sluijs) ingeroepen om de 80 kg grind, welke op de bodem van de kast moest komen te liggen, naar boven ter sjouwen.

Laten we nu maar hopen dat de kast voldoet aan de eisen van de rondvliegende Slechtvalk en dat deze een vrouwtje kan paaien om erin te gaan broeden.

Onze dank moet zeker uitgaan naar de gastvrije medewerking van NH hotel Leeuwenhorst, die alle medewerking verleende voor het plaatsen van de kast.

Wilt u waarnemingen van de Slechtvalk rond toren van Leeuwenhorst plaatsen op waarnemingen.nl. of eventueel mailen naar: voorzitter@strandloper.nl.

Rob Jansson
Gab de Croock