Slaapplaatsen van Halsbandparkieten

Slaapplaatsen van Halsbandparkieten

Slaapplaatsen van Halsbandparkieten

Op zaterdag 18 december en op zaterdag 15 januari 2022 zal geprobeerd worden om alle slaapplaatsen van Halsbandparkieten in ons land op de kaart te zetten. Zie voor bijzonderheden de Strandloper van december 2021. In de afgelopen jaren was er steeds een flinke slaapplaats langs de Duinwetering en/of de Weteringkade. Maar in dit winterseizoen lijken alle parkieten verdwenen te zijn. Ook overdag zie ik elders in het dorp en langs de binnenduinrand veel minder Halsbandparkieten dan in voorgaande jaren.

Zie je na 16.00u ergens een groepje parkieten, geef dat dan door met vermelding van aantal, plaats en tijd. Dat kan rechtstreeks op www.waarneming.nl of via een berichtje per e-mail naar jelle.vandijk.noordwijk@gmail.com.