Ruurd bedankt!

Ruurd bedankt!

Van: Sam van der Meij
9 okt. 2018

Ik meen te mogen zeggen dat ik namens alle deelnemers schrijf, dat we weer een fantastisch gezellig en succesvol Waddenweekend gehad hebben. Dank zij het mooie weer natuurlijk, maar niet in het minst dankzij de inzet van Ruurd Eisenga!

Bedankt Ruurd!

We zijn afhankelijk van de waterstanden, maar nu die niet heel gunstig waren konden we van de vogeltrek genieten. Vinken, sijsjes, kepen, koperwieken, zanglijsters, kramsvogels, graspiepers, (1 roodkeel?), maar ook zeldzaamheden als bladkoning en strandleeuwerik (op de valreep; een kwartier voor vertrek!)

Fietje en Sam