Ruige rijp in de Amsterdamse Waterleiding Duinen

Ruige rijp in de Amsterdamse Waterleiding Duinen

 Ruige rijp in de Amsterdamse Waterleiding Duinen

De afgelopen week was het volop genieten in het duingebied.
Op 18 januari was het duin helemaal wit geworden door ruige rijp.
Veroorzaakt door vorst en mist, een prachtig natuurverschijnsel dat zelden voorkomt.
Doordat de mist en vorst de hele ochtend aanhielden groeiden de ijsnaalden steeds aan en zagen de bomen er sprookjesachtig uit.
Vogels waren er niet veel te zien, Kramsvogel, Koperwiek en Klapekster kwam ik niet tegen.
Ook de Damherten hadden het moeilijk om hun voedsel te vinden onder de witte sneeuwlaag.
De watervogels waren wel talrijk in de nog niet bevroren wakken in de kanalen, zoals de Knobbelzwaan, Smient, Kuifeend, Winde Eend, Blauwe Reiger, Grote Zaagbek, Wintertaling, Brilduiker, Tafeleend, Fuut en Meerkoet.
Wil Heemskerk.