Roofvogels ringen in de AWD

Roofvogels ringen in de AWD

Van: George Hageman (ghageman@xs4all.nl)
Verzonden: zaterdag 11 juni 2016

Fred Koning volgt al jarenlang de roofvogel- en uilenpopulatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen. De eerste inventarisatie van uilen en roofvogels dateert uit 1957.  Vanaf 1961 inventariseert Fred het gehele duin op roofvogels en uilen en noteert consequent het aantal gelegde eieren en het aantal uitgevlogen jongen. De laatste jaren doet hij dat samen met zijn zoon HenkJan.  Vandaag liet hij ons (Jan Jacobs, Leo Schaap, Frank-Peter Scheenstra, George Hageman) meekijken bij het ringen van twee nesten met jonge buizerds en een nest met jonge haviken in de zuidelijke AWD.

Hier zijn een paar foto’s.

Groet,

George Hageman