Roodborstjes in bad

Roodborstjes in bad

Van: jelle van dijk (jelle.vandijk.noordwijk@gmail.com)
Verzonden: dinsdag 26 juli 2016

Vlakbij ons tuintje heeft dit jaar een paartje Roodborstjes gebroed. In ieder geval zijn er twee jongen goed uitgevlogen. Vanmiddag kwamen die jonge Roodborstjes bij ons een bad nemen. Opvallend was dat ze samen in bad gingen. Van Roodborsten is bekend dat ze doorgaans elkaars aanwezigheid slecht verdragen. Alleen in de paartijd vindt er toenadering tussen mannetje en vrouwtje plaats. Niko Tinbergen liet 50 jaar geleden al met een simpel proefje zien dat het de rode kleur is die de agressie oproept. Een oranjerood pluizenballetje op een stokje werd door de Roodborsten in zijn tuin volledig gesloopt.
Nu de jonge Roodborstjes nog niet de kenmerkende rode kleur hebben, is er van agressie onderling en vanuit de ouders geen sprake. Ook bij andere soorten met een sterk afwijkend jeugdkleed (meeuwen) schijnt die andere kleur de onderlinge agressie sterk te verminderen.