reactie op foto’s AWD van Wil

reactie op foto’s AWD van Wil

Van: Franciska Faber
Verzonden: woensdag 3 februari 2016

Ik had een aantal foto’s van Wil op Facebook gezet en daarop heeft Antje Ehrenburg gereageerd. Zij geeft aan dat er inderdaad sprake is van oude humusgrond: Inderdaad: oude humusgrond = prehistorische akkers! Lees meer over dit interessante gebied o.a. hier: 2009-3-nov-nieuwsbrief_natuuronderzoek

Vriendelijke groet,
Franciska