Re: uitgevlogen

Van: Jan Jacobs (jan-jacobs@ziggo.nl)
Verzonden: donderdag 21 juli 2016

Hallo allen,

Ook bij ons loopt het gierzwaluwseizoen ten einde. De twee paartjes hebben samen vijf jongen grootgebracht en daarvan zijn er inmiddels vier uitgevlogen. Alle jongen zijn ook dit jaar weer geringd.
In kast 1 (aan de gevel links) zijn de jongen op 13 resp. 15 juli uitgevlogen, beide ongeveer een half uur na zonsondergang. Beide jongen zijn op 6 juli door Hein geringd, nadat Hans Vader het ringen twee dagen eerder had afgebroken. De ouders kwamen namelijk tijdens het ringen onverwacht met voer voor de jongen binnen en vlogen verschrikt weer uit. Eén van de adulten is toen ‘s avonds niet meer op het nest teruggekeerd, maar gelukkig zaten de andere avond beide ouders weer op het nest. Ze hebben de twee jongen tot aan het uitvliegen keurig verzorgd.

In kast 2 zijn de jongen wel door Hans Vader geringd. Bij het terugzetten van een van de geringde vogels vloog een binnengekomen ouder van schrik het nest uit. Sindsdien heeft slechts één ouder het voeren van de jongen voortgezet. Dat neem ik namelijk aan, omdat er vanaf die dag altijd slechts één ouder op het nest is komen slapen.
Van de drie jongen zijn er inmiddels twee uitgevlogen, namelijk afgelopen zaterdag en zondag. Het derde jong is kennelijk een nakomertje. Het is zelfs vanavond nog niet uitgevlogen. En dat is toch 66 dagen na aanvang broeden. Het zag er ook tijden het ringen een stuk lichter uit dan de andere twee.

Of de kasten volgend jaar nog aan de gevel hangen is maar zeer de vraag. Wij verhuizen en we hopen dat de nieuwe bewoners de vogels ook leuk vinden. Misschien laten we de kasten dan wel hangen.

Groetjes, Jan