programma Paddenstoelenwerkgroep

Oesterzwam, Porseleinzwam foto: Wil Heemskerk

Ook voor 2020 heeft de Paddenstoelenwerkgroep van de Noordwijkse Natuurvereniging weer een programma samengesteld.

We lopen standaard elke tweede zaterdag van de maand en beginnen om 10.00 uur. Meestal is de wandeling rond 12.00 uur afgelopen. Omdat het kan gebeuren dat door weersomstandigheden een wandeling niet doorgaat of is verplaatst naar een ander gebied, is het voor diegenen die een keer willen meelopen aan te raden om contact op te nemen met Arie Dwarswaard, telefoon (0252) 233 466. Meelopen kan altijd en is een goede manier om te kijken of paddenstoelen leuk genoeg zijn om je er in te verdiepen.

Rooster 2020 voor de Paddenstoelenwerkgroep Noordwijk

14 maart Keukenhofbos, Parkeren bij scouting Graaf van Lynden, Spekkelaan 18 Lisse. Hoek Spekkelaan/Loosterweg zuid.
11 april Leyduin-Woestduin, Vogelenzang, Manpadslaan, linker zijweg van Leidsevaart voorbij Bennebroek
9 mei Berkheide, ingang Wassenaarse Slag, ter hoogte van bij hotel Duinoord.
13 juni Hollands Duin, Duinweg, komend vanaf de Gooweg de Northogdreef op en rechtsaf bij de rotonde Northgodreef-Duinweg, Noordwijk. Parkeren vlak na de rotonde naast de volkstuintjes.
11 juli Panbos, Katwijk
8 augustus Klein Leeuwenhorst, de huisjes, parkeren Gooweg rechts vanaf Noordwijk
12 september Leyduin-Woestduin, Vogelenzang, Manpadslaan, linker zijweg van Leidsevaart voorbij Bennebroek
10 oktober Coepelduinen, Noordwijk, parkeren Het Laantje nabij hondenkennel
14 november Huys te Warmont, Warmond
12 december Duindamse Slag, parkeren bij Parkeerplaats Duindamse Slag, Noordwijkerhout.

Wanneer we naar een open duingebied gaan en er in de periode ervoor lang geen regen is gevallen, kunnen we er voor kiezen om naar een bosgebied te gaan.