presentatie Flora van de Duin- en Bollenstreek

presentatie Flora van de Duin- en Bollenstreek

Feestelijke presentatie Flora van de Duin- en Bollenstreek

Een zaal vol belangstellenden en twee burgemeesters waren getuige van de presentatie van de nieuwe Flora van de Duin- en Bollenstreek, getiteld “van Aardaker tot Zwanenbloem”. Als opvolger van de in 1978 en 1994 verschenen Flora ligt er nu een prachtig boek van 288 pagina’s, dat van A tot Z de wilde planten beschrijft in een gebied dat ook de landgoederen in Warmond, Sassenheim, Lisse en Hillegom omvat.

Voorzitter Jaap Eisenga sprak in zijn inleiding een woord van dank uit aan de auteurs, Jelle van Dijk en Hans van Stijn. Een boek waar de vereniging met trots naar kan kijken. Aan de burgemeesters en wethouders deed Jaap Eisenga een oproep om de natuur (één van de zeven sterren van de gemeente) vooral te laten stralen. We moeten zuinig zijn op de natuur in en rond ons dorp.

Daarna was het woord aan de schrijvers. Hans van Stijn gaf een toelichting op de titel van het boek. De geschiedenis van de Flora gaat terug tot de Flora Leidensis uit 1840. Sommige planten uit die Flora blijken nog steeds op bepaalde plaatsen voor te komen.

Een groot verschil met de laatste Flora uit 1994 is de toename van het aantal waarnemingen. Vanaf de eeuwwisseling zijn er 21 duizend waarnemingen ingevoerd op de website van waarnemingen.nl .

Daarmee is deze nieuwe Flora veel completer dan vorige edities. Ruim 1100 soorten worden beschreven, inclusief de vindplaats. 500 soorten zijn afgebeeld met foto.

Hans van Stijn is verantwoordelijk voor de interviews met floristen uit de streek, van jong tot oud, en voor de rubriek “de plant van de maand”.

Jelle van Dijk behandelde achtereenvolgens de verschillende landschapstypes die beschreven worden: duinen, bossen, bollenvelden, graslanden, langs de waterkant en de woonomgeving. In de duinen is door verstuivingen veel dynamiek ontstaan in de plantengroei. Het omvormen van weide naar bollenland is vanaf 1992 een halt toegeroepen, waardoor een aantal polders behouden bleef.

De soortenrijkdom is met 250 toegenomen, o.a. doordat planten uit het zuiden oprukken naar het noorden, een mogelijk gevolg van het stijgen van de temperatuur.

Jelle besloot met de wens dat door het verschijnen van dit boek meer mensen zullen genieten van de rijke en gevarieerde flora van onze regio en dat dit zal leiden tot waardering en bescherming van alles wat leeft en bloeit en ons altijd weer boeit.

Dhr. J. Rijpstra, burgemeester van Noordwijk sprak het voornemen uit dat de samenvoeging van de gemeentes zou leiden tot een nieuw (en beter) natuurbeleidsplan, waarin de rijke flora beschermd zou worden. Uit zijn eigen tuin had hij een plantje meegenomen, dat hij met behulp van het boek al snel op naam had kunnen brengen.

Dhr. G. Goedhart, burgemeester van Noordwijkerhout, kende alleen de term “bloemist”, maar begreep dat deze zaal vol zat met “floristen”, kenners van de wilde planten. Hij hoopte ook dat de samenwerking van beide gemeentes een stimulans zou zijn voor betere natuurwaarden.

Uit handen van Jelle van Dijk en Hans van Stijn ontvingen de burgemeesters vervolgens officieel het eerste exemplaar. Daarna was het druk bij de boekenkraam, waar het boek te koop was.

George Hageman    foto’s: Piet Broekhof