Petitie om vrijstelling smient te schrappen

Van: Susanne Kuijpers ( Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland)
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 15:14

Beste mensen,

Zoals jullie hieronder hebben kunnen lezen, ontstaat er met de herziening van de Omgevingsverordening Zuid-Holland een geschikt moment om in te zetten voor het schrappen van de smient van de vrijstellingenlijst waardoor het voor de provincie lastiger wordt om toestemming te geven voor afschot.

We willen hier dus in ieder geval in een gezamenlijke zienswijze op aandringen (zie het via onderstaande mail rondgestuurde concept daarvoor). Om die boodschap uit de zienswijze nog extra kracht bij te zetten, zijn we vandaag een petitie gestart waarmee iedereen de provincie op kan roepen de vrijstelling voor de smient te schrappen, zie:

https://milieufederatie.nl/project/help-ons-mee-roep-de-provincie-zuid-holland-op-om-de-smient-beter-te-beschermen/

Alle ondertekeningen van de petitie komen bij ons binnen en kunnen we dan als bijlage aan onze gezamenlijke zienswijze toevoegen.

Het zou heel fijn als jullie willen helpen om de petitie zo veel mogelijk te verspreiden onder jullie leden, achterbannen en netwerken zodat we met elkaar zo veel mogelijk handtekeningen kunnen verzamelen en daarmee de politiek kunnen overtuigen dat het nu echt eens definitief klaar moet zijn met het afschot van smienten in Zuid-Holland.

Want ondanks onze overwinning bij de rechtbank van vorig jaar stelt het feit dat de provincie in hoger beroep is gegaan nog niet voldoende gerust. Het zou dus in ieder geval erg helpen als de vrijstelling geschrapt gaat worden!

Alvast veel dank voor jullie hulp!

Groeten,  Susanne