Ooievaars 2

Van: Jelle van Dijk
14 febr. 2023

Ooievaars 2

Aan het bericht van Johan Westra “Ooievaars extreem vroeg uit Afrika” kan nog het een en ander worden toe gevoegd. Al 20 jaar organiseert de Stichting Ooievaars Research & Knowhow, kortweg STORK, een midwintertelling  in het derde weekend van januari. Die telling leverde dit jaar 915 Ooievaars op (in januari 2022 986 ex.). Deze vogels zijn niet naar het zuiden getrokken, maar overwinteren in ons land. Ook bij Noordwijk waren deze winter steeds twee of drie Ooievaars te zien, meestal in Polder Hoogeweg.

Uit de gegevens van STORK blijkt dat er de laatste jaren zo’n 1200 paren in ons land broeden. Dat geeft eind juli, als de jongen zijn uitgevlogen, een totaal van 4200 Ooievaars in ons land. Alle jonge Ooievaars trekken naar het zuiden (Spanje of Afrika). Van de volwassen Ooievaars trekt 70 % zuidwaarts en maximaal 30% van de volwassen Ooievaars overwintert in ons land. Uit ringgegevens blijkt verder dat deze Ooievaars meestal op enkele kilometers van het nest overwinteren. De meeste wintervogels worden in Zuid-Holland en Utrecht gezien.

Jelle van Dijk