”onze krachtige kust”

”onze krachtige kust”

Van:Leo Schaap
24 april 2018

Beste leden en belangstellenden. Maak gebruik van de mogelijkheid om uw stem te laten horen over ‘onze kust’ en vul bijgaande korte enquête in. Ga naar bijgaande link: www.zuid-holland.nl/onzekrachtigekust