oeverzwaluwkast Klinkenbergerplas

oeverzwaluwkast Klinkenbergerplas

Hulp gezocht voor inrichting, onderhoud en onderzoek oeverzwaluwkast Klinkenbergerplas

In de NW-rand van de kleine plas van de Klinkenbergenplas is eind 2017 een zwaluwkast geplaatst voor oeverzwaluwen, zie foto hieronder. Deze zwaluwkast is een klein onderdeel van de totale herinrichting van de Klinkenbergerplas in het kader van het programma Leidse Ommelanden. Dit programma heeft tot doel het buitengebied beter te verbinden met de stad en de herinrichting heeft tot doel meer mogelijkheden voor recreatie en natuur te creëren. Klik de link voor meer informatie over de herinrichting van de Klinkenbergerplas. De herinrichting van de Klinkenbergerplas wordt in maart 2018 feestelijk geopend. we hopen dit voorjaar al de eerste oeverzwaluwen te zien bij de Klinkenbergerplas. Voor de inrichting en het onderhoud van de kast hebben we uw hulp hard nodig.

Inrichting en onderhoud

De meeste kunstmatige nestwanden (bijv. van beton) voor oeverzwaluwen worden in een wand aan het water geplaatst, dan spreken we van een oeverzwaluwwand. De bodem en oever van de kleine plas van de Klinkerbergenplas bleek echter niet geschikt voor plaatsing van een wand. Daarom is gekozen voor een houten kast met 60 buizen. Er komt ook een apart voorlichtingspaneel over de oeverzwaluwen. De oeverzwaluwkast moet nog worden ingericht. Alle gaten moeten worden gevuld met een zand/klei mengsel (1:2). Dit vulwerk zal in februari/begin maart dit jaar gebeuren, voordat de oeverzwaluwen terugkomen uit hun winterkwartier. Of er in 2018 al meteen oeverzwaluwen gaan broeden is nog maar de vraag, de vogels moeten de nieuwe plek ontdekken, maar dat kan soms erg snel gaan. Elk voorjaar zullen de gaten weer moeten worden bijgevuld met vers zand/kleimengsel.

 Onderzoek (RAS) en voorlichting

Als er oeverzwaluwen broeden zal er onderzoek worden gedaan in het kader van RAS-project van het Vogeltrekstation. RAS staat voor “Retrapping Adults for Survival”.  Met dit project zal het aantal bezette nesten, de reproductie (aantal jongen) en de overleving van jonge en oude vogels worden bepaald. De overleving kan uiteraard alleen worden bepaald na een aantal jaren. Voor dit onderzoek zal er ca. drie keer worden gevangen met mistnetten. Een van deze vangexpedities zal ook gebruikt worden om het publiek voor te lichten.

Hulp nodig

Inrichting, onderhoud, onderzoek en voorlichting zijn alleen goed mogelijk als er voldoende hulp is voor al deze taken. Als je mee wilt helpen, neem dan contact met mij door een e-mail te sturen naar Wil Tamis: oeverzwaluw@xs4all.nl.