Nieuwsbrief ANLV Geestgrond

Nieuwsbrief ANLV Geestgrond
Een nieuwsbrief vanuit de Bollenstreek: de Agrarische Natuur- en Landschaps Vereniging Geestgrond

Van: Bas van der Kooij
Verzonden: dinsdag 17 november 2015 17:09
Aan: secretaris@strandloper.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief ANLV Geestgrond
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van ANLV Geestgrond van november /
december 2015.   NOV-DEC 2015
Vriendelijke groeten,

Bas van der Kooij,

secr. / penningmeester ANLV Geestgrond