Nieuwjaarswens!

Nieuwjaarswens!

Van: Gab de Croock
vrijdag 1 januari 2021

Beste leden en natuurliefhebbers,

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari afgelopen jaar waren we nog gezellig met z’n allen bij elkaar in het Jan Verweij Natuurcentrum en maakten we plannen wat we dat jaar allemaal zouden gaan ondernemen. We konden toen niet vermoeden dat twee maanden later Nederland “plat” ging en van deze plannen niet veel terecht kwam. Nagenoeg alle gezamenlijke activiteiten werden afgelast. Gelukkig konden de vaste projecten zoals: BMP- en watervogeltellingen, Zeetrektellen, en het boerenzwaluwenonderzoek wel doorgang vinden, echter onder strikte voorwaarden.
Voor de jeugd werden door Annet gelukkig nog twee excursies geregeld.
Helaas moesten we ook afscheid nemen van ons Erelid Ees Aartse en nog geen twee weken later van zijn vrouw Loes.
Wat we het meest gemist hebben is het fysiek samen zijn. Van verschillende kanten werd gevraagd: kunnen we niet… of is het mogelijk dat… Gezien de Coronarichtlijnen wilde het bestuur niet de grenzen van het (on)mogelijke opzoeken en nam zij ook haar verantwoordelijkheid.

2021 is vannacht ingeluid en wat gaat dit jaar ons brengen.
Mogelijk geeft het vaccin ons dit jaar weer ruimte en worden de maatregelen afgeschaald of, zoals ik hoop, geheel opgeheven. Als de mogelijkheid zich weer voor gaat doen zullen vanuit diverse commissies weer volop activiteiten georganiseerd worden. We gaan de verloren periode dubbel en dwars inhalen want de natuur heeft lak aan het Covid-virus en draait gewoon door. De Drieteenstrandlopers rennen gewoon nog langs de golven op het Noordwijkse strand.

Het bestuur van de Vereniging voor Natuur en Vogelbescherming Noordwijk wenst u allen een gezond en natuurrijk 2021.

Gab