Nieuwe planten soorten

Nieuwe planten soorten

Van: Jelle van Dijk
24 juni 2018

In ons nieuwe boek van Aardaker tot Zwanenbloem is een lijst opgenomen van alle planten die in onze regio zijn aangetroffen. Die lijst werd op 30 december 2017 afgesloten met de Stinkende lis, een soort die Maud Mommers in het Langeveld ontdekte. Dit jaar zijn er al weer zes soorten aan die lijst toegevoegd. Daarbij waren twee soorten die gewoon over het hoofd waren gezien en al tientallen jaren in de Noordduinen groeien: Koninginnenstruik (Kolkwitzia) en Erwtenboompje. Deze struiken dateren vermoedelijk uit de jaren dertig van de vorige eeuw (crisistijd) toen Staatsbosbeheer verplicht werd heesters van Nederlandse kwekers te kopen.

Echte nieuwkomers waren er in de afgelopen maanden ook. In april groeide Zwartmoeskervel in een berm van de wijk Vinkeveld. In mei vond ik Hoge dravik langs de Duindamseslag en in juni ontdekte Wim Langbroek een groeiplaats van Brede ereprijs op het Katwijkse Wantveld. De laatste nieuwe soort voor onze regio is het Klein fakkelgras. Dit uit zuidelijke streken afkomstige grasje kende ik al uit het centrum van Rotterdam en Den Haag. Nu vond ik het in de Leendert Hellenberghof tegen mijn schuurtje aan. Zo zie je maar weer dat je soms nauwelijks de deur hoeft uit te gaan om bijzondere waarnemingen te doen!