Nachtegaal in Duinpark

Nachtegaal in Duinpark

Van: Jelle van Dijk
woensdag 10 juni 2020

Vanmorgen, woensdag 10 juni, belde overbuurvrouw Thea de Ridder bij ons aan. Ze liet ons een dood vogeltje zien dat vermoedelijk bij haar tegen het raam gevlogen was. Bij het zien van de rossige bovenstaart begrepen we direct dat het om een Nachtegaal ging. De plek waar de Nachtegaal gevonden werd, ligt ongeveer 25 m van de Groene Long van Duinpark. Zoals bekend heeft de fa. Jonker in opdracht van de gemeente Noordwijk dit groengebied in de eerste maanden van dit jaar gerenoveerd. Ondanks de hier en daar krachtige ingrepen waarbij flinke open plekken ontstonden, werd er dit voorjaar toch gebroed door Tjiftjaf, Zwartkop, Merel, Zanglijster, Roodborst en Heggenmus. De Nachtegaal hoorde ik niet eenmaal! Leuk om te vermelden is dat de Nachtegaal vorig jaar in de toen nog aanwezige dichte bosjes naast ons huis broedde. Begin juni en juli kwamen ze regelmatig drinken in ons tuintje, terwijl wij op het terrasje zaten. De vondst van vanmorgen laat zien dat het Duinpark als leefgebied voor de Nachtegaal nog niet verloren is.
Groet, Jelle