Meikevers

Van: Annelies Marijnis
woens 24 mei 2017

Dinsdagavond, 23 mei, gingen Jan Jacobs en ik een avondinventarisatie doen in Gijs Kokkieshoek, de AW duinen. Naast de alom vertegenwoordigde Nachtegalen en een Koekoek werden wij verrast door een enorme hoeveelheid Meikevers. Ze zijn er om bekend dat ze graag in Eiken foerageren maar wij zagen ze voornamelijk bij Meidoorn en Ratelpopulieren. Het was windstil met een temperatuur van ongeveer 13 graden. We waren al enthousiast om er een stuk of vijftien te zien in het begin van onze ronde maar naarmate we vorderden zagen we door het hele gebied Meikevers. Omdat het windstil was konden we heel goed hun gebrom horen. Een van de kevers kreeg zelf een aanvaring met de nek van Jan. Het liep goed af. Een voorzichtige schatting van het aantal: een paar honderd. Wellicht is het nu de tijd om in de avondschemering op zoek te gaan naar deze prachtige kevers. Helaas hadden we geen camera bij ons.
Annelies Marijnis en Jan Jacobs