Meeuwen in Noordvoort

Meeuwen in Noordvoort

Van: Hein Verkade
dinsdag 23 juli 2019

Vanmiddag onder uitstekende omstandigheden het strand geteld. Mooie aantallen Visdiefjes, maar de meeuwen trokken de aandacht.

In Noordvoort kwam ik tot 9 soorten meeuwen. Naast de bekende vijf, Kleine Mantel-, Grote Mantel-, Zilver-, Storm-, en Kokmeeuw dit keer ook Geelpoot-, Zwartkop-, Dwerg-, en Pontische Meeuw. Naast de Dwergmeeuw viel vooral de Stormmeeuw op. Normaal een schaarse zomergast, maar nu talrijk, met opvallend veel adulten in zomerkleed daartussen. Zegt dat iets over het broedsucces dit jaar? Of broeden er nu veel meer in de directe omgeving?

Op de foto twee Dwergmeeuwtjes en op de ander een adulte Zwartkopmeeuw naast een Kokmeeuw. Let eens op het verschil in pootlengte en natuurlijk de kleur van de kop. De Zwartkopmeeuw is ook een maatje groter.

Groeten

Hein