Logeren op het eiland Tiengemeten

Logeren op het eiland Tiengemeten

Van: Wil Heemskerk
Verzonden: dinsdag 17 mei 2016

Op 10 mei vertrokken wij, Paula en ik, voor 2 dagen naar het kleine eiland Tiengemeten. Waar wij het bijzonder troffen met het weer.

Wij logeerden in de Herberg Tiengemeten, waar wij dagelijks met de fiets vertrokken om te gaan vogelen. De combinatie van fietsen en wandelen is ons goed bevallen. Zo konden wij moeiteloos het eiland doorkruisen. Landschappelijk ziet het eiland er mooi uit en is rijk aan vogels. Zeker in begin mei, staat alles in kleur, met het geel van de Boterbloemen, paarse Smeerwortel en het witte Fluitenkruid en de Meidoorn die dan in volle bloei staan. De Nachtegaal liet zich dan ook veelvuldig horen vanuit de Meidoorn. Nog massaler was de zang van Rietzanger op de open velden, ook goed vertegenwoordigd was de  Fitis met zijn zang. De Bruine Kiekendief zagen we vaak laag over de velden zweven. De lepelaar die in het water aan het foerageren was, liet zich goed benaderen, zodat ik hem van nabij kon fotograferen. De Torenvalk hing al biddend hoog in de lucht en maakte het sfeertje compleet. Boven de weilanden klonk de Veldleeuwerik met zijn vrolijk klinkende drukke zang. De Grauwe Gans en Brandgans zijn alom aanwezig. Wat westelijker op het eiland zagen we ook de Kleine Zilverreiger in een sloot. Op het eiland zijn er ook veel Hazen en Fazanten, ze worden niet bedreigd door de jacht en de Vos.

Zomaar een greep uit wat wij  gezien hebben: Bruine Kiekendief, Kievit, Scholekster, Grutto, Kluut, Lepelaar, Bergeend, Slobeend, Rietgors, Rietzanger, Kleine Zilverreiger, Boerenzwaluw, Cetti’s Zanger, Sprinkhaanzanger, Visdief, Kuifeend, Fuut, Kleine Karekiet, Krakeend, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Nijlgans, Grauwe Gans, Canadese Gans, Brandgans, Aalscholver, Kleine Plevier, Tafeleend, Fitis(veel), Tjiftjaf, Grasmus, Groenling, Merel, Winterkoning, Putter, Wittekwikstaart, Rietzanger(veel), Tuinfluiter, Zwartkop, Roodborsttapuit, Ekster, Heggemus, Ringmus, Holenduif, Houtduif, Buizerd, Koekoek, Fazant, Nachtegaal, Ree, Haas, Groene Kikker.

Het was goed toeven in de Herberg Tiengemeten zeer goed eten, prima bedden en gastvrije mensen. Een echte aanrader! http://www.herbergtiengemeten.nl/   https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/tiengemeten

Groeten, Wil Heemskerk.