Lezing over vleermuizen.

Van: Sam van der Meij
zondag: 27 okt. 2019

Lezing over vleermuizen. Door Bart Noort, 25 oktober 2019. Volle zaal!

Onbedoeld hebben de Duitsers in de oorlog geholpen de vleermuizenstand op peil te houden, of zelfs te verhogen. In de strook tussen Den Haag en Zandvoort “beheert” oud-Noordwijker Bart Noort (nu woonachtig in Hillegom) de tellingen en beschermingsmaatregelen en laat de bunkerdichtheid hier nu heel hoog zijn! Den Haag was voor de Duitsers kennelijk heel belangrijk en moest bij een aanval vanuit zee zo goed mogelijk verdedigd worden. In de tijd van de wederopbouw verdwenen er veel rust- en winterslaapverblijven. De vleermuizen hebben dankbaar gebruik gemaakt van de bunkers en andere verdedigingswerken. Maar dat liep niet altijd goed af. De bunkers waren in die jaren nog vrij toegankelijk en slecht afgeschermd. Vandalisme en ondeskundig dichtmaken en volstorten met zand deden de rust voor de vleermuizen weer teniet. Maar door stug aan te blijven dringen bij Rijnland en Staatsbosbeheer en waterleidingbedrijven op betere omstandigheden is Bart erin geslaagd de bescherming (die op papier wel goed geregeld is) te verbeteren. Maar er moet “gemonitord” blijven worden. Elk jaar wordt er geteld en alle bekende overwinteringsplaatsen (dus ook zolders van grote, oude gebouwen en ook veel bomen) worden jaarlijks bezocht. De resultaten zijn indrukwekkend. In West Nederland is onze streek die met het  rijkste vleermuizenbestand! Je staat perplex als je de statistieken ziet; veel méér soorten en veel hogere aantallen dan ik dacht! De vleermuis is een weinig bekend en daardoor weinig bemind zoogdier. We hopen als Natuurvereniging hierin verandering te hebben teweeg gebracht met deze lezing.
Bij uw volgende bezoek aan ons mooie Jan Verwey Natuurcentrum (Zilverschoon 20, Noordwijk) moet u eens om een vleermuisboekje of -folder vragen. Wij zullen zorgen dat die er zijn! Bart, bedankt!