lezing over de trek van zeevogels

lezing over de trek van zeevogels

Van: Sam van der Meij
zondag 28 april 2019

Vrijdag 26 april hebben ongeveer 40 belangstellenden de interessante lezing over de trek van zeevogels door ir. Steve Geelhoed van Wageningen Marine Research gevolgd.
Steve begon te zeggen dat hij geïnteresseerd en geïnspireerd was geraakt door Jelle van Dijk. Hij dacht: “Dat wil ik ook!”
In de convocatie hebt u al wat voorinformatie gekregen.
Enige wetenswaardigheden: van de Drieteenmeeuw vertelde hij dat in de noordelijke broedkolonies de aantallen afnemen en dat de oorzaak niet duidelijk is. Van de duikers werd gemeld dat sommige soorten een opgewipte snavel hebben, omdat ze hun prooien op de bodem van de (ondiepe) zee vangen.
Van alle soorten kregen we schematisch de aantallen en trekbewegingen te zien. Noordwijk vervult een belangrijke rol in de reeks telposten langs de kust.
Ik heb er veel van opgestoken!
Sam