leuk klein nieuws (9)

Van: Hein Verkade
zondag: 19 april 2020

De bollenvelden kleuren niet alleen geel van de bloeiende tulpen, maar ook van de Gele Kwikstaarten. Alhoewel, ze zijn niet allemaal even geel. Peter ving een heel bleke man en heeft hem geringd. Maar er zaten ook diepgele mannetjes tussen. De mannen waren druk bezig hun territorium af te bakenen. Er zaten ook twee mannetjes Engelse kwikstaart. De eerste vrouwtjes waren ook terug en zochten behoedzaam het juiste plekje om een nestje te gaan bouwen. Ook om ons heen viel veel te beleven. Regelmatig Regenwulpen waarvan er zelfs zes naast ons neerstreken, even leek het dat ook een Groenpootruiter zou volgen, maar die trok toch weer op en vloog verder richting het noorden. Verder baltsende Grutto’s, veel Veldleeuweriken. Kortom er valt toch ook veel te genieten in deze tijd.
Groet, Hein