leuk klein nieuws (6)

leuk klein nieuws (6)

Van: Hein Verkade
zondag 12 april 2020

Met dit mooie weer zijn er al veel Boerenzwaluwen terug bij de familie Wassenaar in Oud-Leeuwenhorst. Vorig jaar zijn bijna alle volwassen vogels voorzien van unieke kleurringen. Bijna alle vogels die gisteren op de foto konden worden vastgelegd in de stal hadden kleurringen. De mannetjes zongen op de stang onder hun oude nest van vorig jaar! Het lijkt er dus op dat zij voorkeur hebben voor hun oude nest. Maar dat is nog niet zeker, de nesten zelf werden nog niet bezocht. Wel leken zij al een vaste partner te hebben die er vaak naast zat, maar dat waren dan weer vrouwtjes die vorig jaar een andere partner hadden……… We zijn benieuwd of deze vogels bij elkaar blijven of toch kiezen voor de partner van vorig jaar, mocht die de komende dagen nog terugkeren……….. Spannend om dit allemaal te kunnen volgen nu de vogels individueel herkenbaar zijn voor ons.
Groet, Hein