leuk klein nieuws (27)

leuk klein nieuws (27)

Van: Hein Verkade
maandag 11 mei 2020

Topdrukte in de bollen…..! Nu is het eens een keer níet Noordwijk Marketing die dit roept.

Zaterdagmorgen vonden we maar liefst vijf nesten van de Gele Kwikstaart in de tulpen. Drie waren in de legfase en de twee andere waren druk aan het bouwen. Complete legsels bevatten meestal zes eitjes.

De meeste broeden synchroon, d.w.z. ze starten ongeveer gelijktijdig. Dat is gunstig want dan zijn de jongen uitgevlogen wanneer de rooimachines op het land verschijnen. Dat is dan ook waarschijnlijk de reden waarom het goed gaat met de soort. De timing van de kwikstaarten loopt parallel aan die van de bollenkwekers.

Opvallend was dat we de nesten vrij geclusterd vonden op niet meer dan ongeveer twee hectare. Je zou dus bijna van een losse kolonie kunnen spreken. En het is zeker dat we nog niet alle nesten gevonden hebben! Clustering van nesten kan optreden door plaatselijke omstandigheden. De meest open delen van het bollenland zijn favoriet, met de minste kans op predatie. Ook de nabijheid van een voedselbron kan een rol spelen. We blijven het volgen.

Groet, Hein