leuk klein nieuws (15)

Van Hein Verkade
zaterdag 24 april 2020

Alles is anders op dit moment voor ons mensen. De vogels op het strand profiteren er onverwacht van. De maandelijkse strandtelling van april 2020 zal ik niet snel vergeten. Letterlijk en figuurlijk bijna geen hond op het strand. Maar ook de vertrouwde Zilver-, Kleine Mantel- en Kokmeeuwen lieten het grotendeels afweten. Daarentegen meer dan 1000 Stormmeeuwen en 10 x meer Grote dan Kleine Mantelmeeuwen. Maar het meest opvallend waren de sterns. Ongestoord baltsten zij in vele groepjes, soms met een Dwergmeeuw ertussen. Rosse Grutto’s foerageerden onbekommerd in het kimmetje. Jac. P. Thijsse zou er vast lyrisch over geschreven hebben.

De foto geeft het algemene beeld goed weer. Nu eens de wat schuwere Stormmeeuwen met Grote Sterns. De reus op de achtergrond is een onvolwassen Grote Mantelmeeuw.

Een paar maanden geleden tekenden we nog de petitie tegen autoverkeer op het strand tijdens de Grand Prix. Vandaag leek het strand één groot Noordvoort. Het kan verkeren zei Bredero.