leuk klein nieuws (14)


Van: Hein Verkade
vrijdag 24 april 2020

De Tapuit is helaas verdwenen als broedvogel uit onze duinen. Een van de oorzaken lijkt predatie van de nestjongen door de Vos te zijn. Daarom is er met medewerking van onze club een nieuw initiatief om nestkasten in het duin in te graven als alternatief voor konijnenholen. Dit experiment vindt plaats in de Amsterdamse Waterleidingduinen en in de Coepelduinen. En nu maar hopen dat de Tapuiten dit weten te waarderen. Er zijn er genoeg. Gisteren telde ik er vanaf één plek 32 ( je leest het goed! ) losjes bij elkaar tijdens een duinwandeling. Allemaal doortrekkers, er zong er geen een. Dan weten ze het duin op zich dus nog goed te vinden.

Er vlogen ook 16 Zwartkopmeeuwen in één groep over richting noord. Ook dit onwaarschijnlijk hoge aantal heb ik nageteld voor ik ze opschreef. Mooie aantallen op een mooie aprilochtend.

Groet, Hein