Kwikstaarten in nat grasland

Van: Jelle van Dijk
woensdag 18 dec. 2019

In het kader van de maandelijkse watervogeltelling kwam ik op 15 december via het vroegere jaagpad langs de trekvaart bij het grasland aan beide zijden van de voormalige oprijlaan van Oud-Leeuwenhorst. Door de vele regenbuien van de afgelopen tijd waren op dit grasland grote plassen ontstaan. In het grasland tussen de Fagelsloot en de oprijlaan zag ik niets, maar op het grasland ten noorden van de oprijlaan wemelde het van de foeragerende kwikstaarten. Hierbij waren in ieder geval twee mannetjes Rouwkwikstaart. De overige 16 kwikstaarten hield ik op Witte Kwikstaarten. Niet uitgesloten moet worden dat hierbij enkele vrouwtjes van de Rouwkwikstaart over de kop werden gezien.

Op 16 december ging ik weer kijken en zag nu direct na de Fagelsloot tientallen kwikstaarten in het natte grasland foerageren. Ook vloog er een Grote Gele Kwikstaart op uit het slootje langs de weg. Alles bij elkaar telde ik 41 Witte Kwikstaarten. Mannetjes van de Rouwkwikstaart waren nu niet te zien, maar mogelijk waren er wel vrouwtjes bij zoals bijvoorbeeld de vogel op de foto. Deze vogel heeft een donkergrijze rug en opvallend donkergrijze flanken. Uit onze regio zijn heel wat waarnemingen van Witte Kwikstaarten uit de periode december – februari bekend, maar een groep van ruim 40 ex. kon ik in de annalen niet terug vinden.