Kees Verweij koninklijk onderscheiden

Kees Verweij koninklijk onderscheiden

Tijdens de presentatie van zijn boek VAN DAM TOT WURFT, in museum Veldzicht, is ons erelid Kees Verweij gisteren koninklijk onderscheiden. Burgemeester Rijpstra benoemde hem tot lid van de Orde van Oranje Nassau en reikte hem de onderscheiding uit vanwege zijn jarenlange inzet voor diverse verenigingen.

Ook in de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk heeft hij vele functies bekleed, waaronder die van voorzitter en secretaris. Met name deze laatste functie bekleedde hij over een groot aantal jaren met grote nauwgezetheid.

In zijn bestuursperiode heeft hij zich ingezet om tot een natuurcentrum in Noordwijk te komen. Deze inspanningen zijn met succes bekroond; inmiddels is het Jan Verwey Natuurcentrum een begrip in Noordwijk en omgeving geworden. Door middel van inloopochtenden, lezingen, cursussen en lessen aan schoolkinderen wordt in het centrum de natuurbeleving gestimuleerd.

Mede door zijn inzet wordt door de vereniging een kwartaalblad, De Strandloper, uitgegeven. Als redacteur van het blad droeg hij over een groot aantal jaren bij aan het versterken van het natuurbesef in het dorp. In het blad verschijnen met een zekere regelmaat ook artikelen van zijn hand.

Hij is in het kader van de vereniging nog steeds actief op het gebied van natuurbescherming. Met zijn vrouw Dineke geeft hij vogelzangcursussen, met instructieavonden en excursies. Daarnaast worden door hem algemene natuurexcursies in en rondom Noordwijk geleid.

Namens de vereniging feliciteren wij Kees van harte met deze onderscheiding.

Namens het bestuur,

George Hageman, secretaris VNVN

IMG_8611 c IMG_8589 c IMG_8630 c