Kasteel Keukenhof en het Keukenhofbos

Kasteel Keukenhof en het Keukenhofbos
Hagelbui in het Keukenhofbos
Hagelbui in het Keukenhofbos

Van: Jelle van Dijk
zaterdag 9 april 2022

Kasteel Keukenhof en het Keukenhofbos

Met 16 deelnemers startte de wandeling in het kasteelpark. Hier zijn veel soorten aangeplant waarvan er sommige aan de wandel zijn gegaan tot buiten het eigenlijke park. Dit park werd aangelegd rond 1865 na de herbouw van het vervallen herenhuis dat hier in 1642 was neergezet. Bij de aanleg van het park werd de Loosterweg met een wijde boog om het Keukenhofbos geleid. De weg paste niet in plan van tuinarchiect Zocher en de bewoners wilden rust om het huis. In de Middeleeuwen heette dit gebied Keukenduin en was het eigendom van de bewoners van Kasteel Teylingen.

Het eerste plantje dat onze aandacht trok, was het nietige Klein bronkruid dat groeide op de kale plekken onder een oude Beuk. Een andere beuk bood een groeiplaats voor het Bleeksporig bosviooltjes. De Maartse viooltjes, hier ook te vinden, waren volledig uitgebloeid.

Via het erf van de Hofboerderij kwamen we op het sinds 1865 afgesloten deel van de Loosterweg. Aan beide zijden van de weg waren veel planten te zien. Echt wild zijn hier de vele honderden plantjes van het Muskuskruid en de Bloedzuring, maar verwilderd of aangeplant zijn hier soorten als Gele anemoon, Gevlekt longkruid, Armbloemig look, Daslook, Zomerklokje en Wilde kievitsbloem.

Na een paar honderd meter sloegen we linksaf, het Keukenhofbos in. Dit bos ligt op een oude strandwal, ook wel aangeduid met Oude Duinen. Dit duingebied liep voor 1800 door tot Hillegom in het noorden en Voorhout in het zuiden. Het afgraven zand leverde veel geld op (stadsuitbreiding, wegenaanleg), terwijl de vrijgekomen grond heel geschikt voor de bollenteelt bleek. Slechts enkele landgoedbezitters deden hier niet aan mee: Baron Van Lynden (Keukenhof), Jonkheer Gevers (Leeuwenhorst) en Graaf van Limburg Stirum (Offem).

In het hogere deel van het Keukenhofbos valt het ontbreken van een struik- en kruidlaag op. Slechts struiken van Hulst en Taxus, naast zaailingen van de Nordmannspar vallen hier op. Aan de rand van het bos bij begraafplaats Duinhof zagen we enkele struiken van de Trosvlier, de enig bekende groeiplaats in de Duin- en Bollenstreek.

Op de wandeling terug zagen we enkele nesten van Blauwe Reigers in de oude Grove dennen en een mooi valleitje met Kussentjesmos. Toen we bijna het bos verlaten hadden trok een roepende Holenduif onze aandacht. Ondanks een pittige hagelbui konden we terugzien op een mooie, gevarieerde boswandeling.

Jelle

Bleeksporig bosviooltje bij kasteel Keukenhof
Armbloemig look Keukenhofbos
Muskuskruid Keukenhofbos