inloopochtend as zaterdag

Van: Koos en Ingrid van der Meulen
Verzonden: woensdag 4 november 2015 19:59:09

A.s. zaterdag is er weer een inloopochtend. Ellen v.d. Niet en Jan Hendriks zijn gastvrouw en -heer. Jan neemt een stick met foto’s mee, dat is goed voor veel kijkgenot!
In Katwijk zijn 2 x kleine Alken gezien. En in het Bos Nieuw Leeuwenhorst veel soorten eenden, o.a. krakeenden, wilde eenden, wintertaling, slobeenden en een aalscholver.
Kom gezellig een bakkie doen en wat bijpraten.

Tot zaterdag.

Groet van Ingrid.