IJsvogel tegen ruit

IJsvogel tegen ruit


Van: Jelle van Dijk

vrijdag 18 sept. 2020

Op vrijdagmorgen 18 september belde Marjo van Vliet op. Er was net een IJsvogel tegen dekamerruit van hun huis (Schelpenhoek, Vinkeveld) gevlogen. Helaas had de vogel de klap niet overleefd.

Op de website www.ijsvogels.nl is te lezen dat het vooral jonge vogels zijn die tegen ruiten vliegen. September is jaarlijks de topmaand wat het aantal meldingen betreft. Blijkbaar gaan de jonge vogels zwerven na de broedtijd op zoek naar geschikte gebieden en kennen daarbij nog niet het gevaar van spiegelende kamerruiten. Toch blijken IJsvogels de klap wel eens te overleven. Een enkele keer wordt de versufte vogel door een kat gegrepen.

Het veelvuldig verongelukken tegen ruiten wordt wel in verband gebracht met de bijzondere eigenschappen van het ijsvogeloog. IJsvogels duiken pas onder water als ze een visje zien. Daarbij hebben hun ogen weinig last van het spiegelende wateroppervlak. Bovendien corrigeert hun oog de brekingshoek die optreedt als je een voorwerp onder water ziet. Steek maar eens een rechte stok schuin in het water en je ziet een duidelijke knik op de plaats waar de stok onder water gaat. Bij het verongelukken tegen ruiten zal het niet zien van spiegeling ongetwijfeld een rol spelen.

Door het wegblijven van strenge winters – bij ijs zijn ijsvogels de eerste slachtoffers – en het veel schonere oppervlakte water vergeleken met 40 jaar terug, broeden er in ons land vermoedelijk meer IJsvogels dan ooit. De meest recente schatting is 800-1200 paren.

Groet Jelle