Hondenbeleid in de Noordduinen SBB 2022

Van: Jelle van Dijk
maandag 28 maart 2022

Hondenbeleid in de Noordduinen

Vermoedelijk zijn er heel wat leden van onze vereniging die wel eens een baasje van een loslopende hond aanspreken in een gebied waar de honden moeten worden aangelijnd. In dat geval moet jenu wel goed op de hoogte zijn van de nieuwe regels in de Noordduinen!

Tot nu was het zo dat alleen de strook duingebied langs de Northgodreef, officieel Noordrand Noordwijk geheten en door sommigen nog hardnekkig ‘de trimbaan’ genoemd, het gehele jaar hondenlosloopgebied was. Zodra je na 15 maart het gebied van Staatsbosbeheer betrad, moest de hond worden aangelijnd. Dat is nu ingrijpend veranderd.

Naast het gemeentelijke gebied Noordrand Noordwijk is nu ook het zuidelijke deel van het SBB-gebied het gehele jaar hondenlosloopgebied. De noordelijke begrenzing loopt van ‘de eerste opgang’(standafrit 22) langs het fietspad in oostelijke richting tot aan de voormalige boswachterswoning aan de Duinweg. Ten noorden van deze grens moeten de honden het gehele jaar worden aangelijnd.

Op de informatieborden stelt SBB wel dat in losloopgebied de honden ‘onder appel’ gehouden moeten worden. Deze opmerking doet mij denken aan het verzoek dat ik laatst aan de gemeente deed om bij de promotie van het hondenstrand aan het einde van de Koningin Astridboulevard te vermelden dat van de baasjes mag worden verwacht de honden onder appel te houden. Dit verzoek deed ik na tot bloedens toe gebeten te zijn op dit hondenstrand. Volgens de eigenaar van de hond was het mijn eigen schuld, want ik liep immers op het hondenstrand!

Terug naar de Noordduinen. Op het wandelpad aan de westzijde van het fietspad mag de hond loslopen, maar loop je over het fietspad, dan moet de hond daar wel worden aangelijnd. Hoewel het bord naast het ruiterpad staat, is op het bord te lezen dat hier geen paarden zijn toegestaan (zie de foto).

Al met al denk ik dat de nieuwe situatie meer duidelijkheid verschaft en ook beter te handhaven is. In het nieuwe losloopgebied zal de druk weinig toenemen vanwege het kleine aantal paden, terwijl nu in veruit het grootste deel jaarrond een aanlijngebod geldt.