Het oog was groter dan de maag

Het oog was groter dan de maag

Van: Jan Hendriks
zondag 3 maart 2018
Gisteren ben ik na de inloop nog even naar de Maandagse watering
geweest omdat daar wat nonnetjes waren gespot. Helaas heb ik ze niet
gezien maar toen ik omkeerde om naar huis te gaan zag ik nog net een
spectaculaire worsteling tussen een aalscholver en een zeelt.
Uiteindelijk bleek de zeelt een maatje te groot om naar binnen te
schuiven en moest de aalscholver hem ondanks zijn lege maag laten
gaan.

Jan