Het Jaar van de Mus

Huismussen foto: Piet Broekhof

2024 is het Jaar van de Huismus

‘Onze’ gezelligste vogel doet het – mede door de inspanningen van Vogelbescherming – de laatste jaren weer wat beter, nadat we eind vorige eeuw veel mussen zijn kwijtgeraakt. De huismus kwam zelfs zomaar op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels terecht. De populatie is nu stabiel of neemt zelfs licht toe, maar het zijn er nog steeds veel minder dan pakweg 20 jaar geleden.
klik op de foto voor meer informatie.