Herrie in de Polders Poelgeest.

Herrie in de Polders Poelgeest.

Van: Wil Heemskerk
maandag 20 maart 2017

Het is weer een gegak en gekrijs van je welste in en om het water in de polder. De hormonen vliegen weer door de kelen van de honderden dominante Grauwe Ganzen en Canadese Ganzen, de drang om te broeden is groot en dat is te merken aan het vele geroep.
Midden in de ondiepe waterplas overnachten grote groepen Grutto’s van wel 400 vogels.
Om `s morgens weer voedsel te zoeken in weilanden en  later in de morgen in vele kleine groepjes terug te keren. Het is dan altijd een weer een spectaculair moment als er een havik overvliegt, waardoor de hele groep Grutto’s in paniek en luid roepend opvliegt, om even later weer in de plas terug te keren. Elke dag zijn er weer leuke waarnemingen te zien, zoals Ooievaars die even langskomen of een groepje Lepelaars die in het water naar voedsel gaat zoeken. Aalscholver, Kievit, Wintertaling, Bergeend, Slobeend, Kokmeeuw, Knobbelzwaan, Nijlgans, Meerkoet, Kuifeend, Waterhoen, Rietgors en Blauwe Reiger zijn trouwe gasten van deze plas.

Echt een aanrader om eens een wandeling te maken om de plassen, juist in het vroege voorjaar zijn er hier veel vogels te zien.
Groeten, Wil Heemskerk; http://www.natuurgeluid.nl/wil_heemskerk.htm
Polders Poelgeest;  https://waarneming.nl/gebied/view/109575