Grutto – Grutto – Grutto

Grutto – Grutto – Grutto

Van: George Hageman
dinsdag 26 februari 2019

Het voorjaar is pas echt begonnen als de Grutto’s terug zijn.
Op 11 februari arriveerde de eerste Grutto in de polders Poelgeest.
Afgelopen zondag ben ik gaan kijken naar de inmiddels 400 Grutto’s, die hier verzamelen voor de laatste tocht naar hun broedgebied.
Hans van Bostelen houdt wekelijks een weblog bij over de Polders Poelgeest.
Zie: http://polderspoelgeest.blogspot.com/2019/02/bijna-400-gruttos-en-een-nieuwe.html
Het blijft een prachtig gezicht als de hele groep opvliegt.
Naast Grutto’s zie je o.a. Kievit, Slobeend, Wintertaling, Bergeend, Aalscholver en veel luidruchtige Grauwe Ganzen en Canadese Ganzen.
Rond half maart worden de grootste aantallen Grutto’s verwacht.
Een bezoek is van harte aanbevolen.
George