Gierzwaluwenwandeling 19 juni 2019

Gierzwaluwenwandeling 19 juni 2019

Van: Jelle van Dijk
20 juni 2018
 
Om 21.00u verzamelden zich 19 deelnemers op het Verkadeplein om op deze mooie avond de Gierzwaluw beter te leren kennen. Zoals gebruikelijk bij dit onderwerp nam Hein Verkade ons mee naar een aantal interessante locaties in Noordwijk Binnen om ter plekke allerlei bijzonderheden over het leven van deze wonderlijke vogel te vertellen. Het werd een bijzonder boeiende openlucht lezing, geïllustreerd met live-beelden. Dat Gierzwaluwen slimme vogels zijn die beslist niet aan één type nestplaats gebonden zijn, werd duidelijk door het bezoeken van totaal verschillende locaties. Hein suggereerde dan ook dat het aantal broedparen niet zozeer bepaald wordt door het aanbod van geschikte nestelplaatsen, maar door de beschikbaarheid van voedsel.

Behalve over het broedgedrag kregen we ook interessante informatie over het trekgedrag en de overwinteringsgebieden in tropisch Afrika. Dankzij het aanbrengen van een zogenaamde geolocator op de rug van een Gierzwaluw weten we sinds kort waar de Gierzwaluwen tijdens hun verblijf in Afrika (bijna negen maanden!) verblijven. Hoewel Hein benadrukte dat er nog veel onbekend is over de Gierzwaluw, kunnen we toch wel stellen dat dankzij het langjarig onderzoek in Noordwijk heel veel over de Noordwijkse Gierzwaluwen bekend is geworden.