Gierzwaluwen Duinpark vertrokken

Van: Leo Schaap
1 augustus 2020

Gierzwaluwen Duinpark vertrokken op 30 juli.

Op 31 juli, was ik extra alert, zouden de Gierzwaluwen zich nog laten zien? Regelmatig keek ik omhoog en ook op 1 augustus. Er waren veel meeuwen die  in grote getale achter insecten aan joegen, maar geen Gierzwaluwen. De dag daarvoor zag ik Gierzwaluwen de hoogte in kringelen, steeds hoger en hoger. Ik wilde de verrekijker nog pakken maar ze waren al bijna uit het zicht verdwenen, die dag lieten ze zich niet meer boven het Duinpark zien. Op 29 juli waren ze nog volop actief, 4 of 5 stuks, een Boerenzwaluw mengde zich in het groepje. Eigenlijk zoals het was vanaf begin mei. Het waren er duidelijk minder dan vorig jaar toen ik ook dacht, dat ik hun vertrek had gade geslagen. Toen waren ze op 29 juli al vertrokken, nu dus op 30 juli.  Dat is vroeg terwijl ze elders in het dorp nog actief zijn.