Gierzwaluw bericht

Gierzwaluw bericht

Van: Annelies Marijnis
15 mei 2018

Onder leiding van Hein Verkade worden dit jaar in grote delen van Noordwijk Binnen de invliegplaatsen van de Gierzwaluwen, in Noordwijks dialect: Stienkrijters, weer geteld. Dit gebeurt 1 x in de 5 jaar, sinds 1993. Het bestuur van de vereniging heeft er voor gezorgd dat de tellers dit jaar herkenbaar zijn in speciale kleding en petjes met de afbeelding van deze vogel.

Als jullie de komende maanden mensen in deze kledij naar de daken van de woningen ziet kijken, denk dan niet: “Ik bel de politie want ze houden mijn huis in de gaten”, nee, de vrijwilligers zoeken oude en nieuwe invliegplaatsen. Gierzwaluwen zijn echte muggenbestrijders. Eén Gierzwaluw kan per dag wel tot 10. 000 insecten verzamelen om te voeren aan hun jongen.

Als je denkt: Hé, er broedt bij mij ook een Gierzwaluw onder het dak, mail dan naar hein.verkade@hotmail.com.