Excursie wintercursus

Excursie wintercursus

Van: Dineke Kistemaker
18 jan. 2017

Excursie naar Noordholland van Durgerdam tot de Gouwzee – Monnickendam op 15 januari 2017

Afgelopen zondag gingen we met cursisten van de wintercursus alsnog op excursie naar Waterland. In november moesten we die afzeggen vanwege heel slecht weer en harde storm. We startten bij Durgerdam en reden met diverse stops langs de dijk naar Monnickendam. Het was koud, maar mooi helder weer en de beloofde regenbuien zagen we op afstand voorbij trekken.

Bij het verzamelpunt voor Durgerdam scoorden we meteen al een Slechtvalk, die in een elektriciteitsmast zat, een Buizerd op een paaltje en lieten twee Rietgorzen, die in de rietkraag aan het foerageren waren, zich mooi zien. Op het water zaten honderden eenden, Meerkoeten en Futen.

Bij de volgende stop “ de grote parkeerplaats voorbij Durgerdam” konden we mooi de Kol- en Brandganzen van dichtbij bekijken. En zat er een grote groep Kieviten en een Grote Zilverreiger in het weiland. Een wandeling over de dijk met een blik op de polder IJdoorn leverde grote groepen Brand- Kol- en Grauwe Ganzen op. Het was een gekakel van jewelste. Op een hekje zat een torenvalk en nog een Grote Zilverreiger in het weiland. De Baardmannetjes waar we op hoopten lieten zich jammer genoeg niet zien. Na een bakkie koffie uit de thermosfles vervolgden we de weg langs de dijk. We stapten op verschillende plekken uit om zowel op het Kinselmeer als op het Markermeer te kijken.

Op het Markermeer zaten het overal grote groepen eenden. Vooral de Kuifeenden waren rijk vertegenwoordigd en ook de Meerkoeten zaten er met honderden. We zagen onze eerste Brilduikers en op het Kinselmeer de eerste Nonnetjes, maar die zaten wel ver weg. Later bij de Gauwzee hadden we een flinke groep lekker dichterbij zodat iedereen deze prachtige eendjes mooi kon bekijken. In de verte zagen we donkere luchten en regensluiers , maar die gingen keurig op afstand aan ons voorbij. Bij een aantal andere stops hoorden en zagen we Wintertalingen, Slobeenden, Dodaarsjes, Smienten, Krakeenden, Brilduikers en zag Gab in het riet Baardmannetjes wegduiken, maar helaas lieten die zich niet meer zien. We zouden het deze excursie zonder deze mooie vogeltjes moeten doen. Wel zat er weer een mooie grote groep Brandganzen in het weiland vlak langs de weg.

Het was tijd voor een plas en koffie pauze dus streken we neer in het pas geopende restaurant van een nieuw resort “De Poort van Amsterdam” bij het haventje van Uitdam. Na lekker opgewarmd en verkwikt te zijn met koffie met appelpunt stopten we nog twee keer bij de Gauwzee. We wisten van andere keren, dat er heel veel vogels zitten en ook vaak dicht langs de kant . We waren getuige van een en grappig schouwspel in het weiland van een Blauwe en een Grote Zilverreiger. Deze laatste werd steeds verjaagd door de Blauwe Reiger die duidelijk zijn stekkie verdedigde. Vlak bij het parkeerplaatsje stond tussen de ganzen een vreemde gans die gedetermineerd werd als een kruising tussen een Grauwe en een Grote Canadese gans (zie foto van Gab). Op waarneming is deze goed gekeurd .

Gab had van iemand gehoord dat er Toppereenden in de Gauwzee zaten. Die hadden wij bij vorige vogeltochtjes in andere jaren ook redelijk dichtbij gezien, dus wie weet. Maar helaas konden we ze niet in de telescoop krijgen. Het valt ook niet mee want er zitten ook daar duizenden vogels op het water en probeer dan maar op afstand ze er tussenuit te pikken. Maar de twee IJsvogels die vlak voor onze neus voorbij kwamen( sommige cursisten zagen deze mooie vogeltjes voor het eerst) en een flinke groep nonnetjes dichtbij plus een grote zaagbek maakte dat iedereen zeer tevreden naar huis ging.

.    foto’s: Wil Heemskerk, Henk Kruit, Gab de Croock en Jos Zonneveld

Waarnemingen: Excursie Durgerdam/Waterland zo 15-01-2017

Grauwe Gans
Kolgans
Brandgans
Grote Zilverreiger
Aalscholver
Blauwe Reiger
Knobbelzwaan
Meerkoet
Kuifeend
Wilde eend
Slobeend
Smient
Brilduiker
Meerkoet
Fuut
Grote Zaagbek
Wintertaling
Nonnetje
IJsvogel
Rietgors
Baartman (geluid)
Torenvalk
Slechtvalk
Buizerd
Graspieper
Ringmus
Spreeuw
Fazant.