Excursie Uiterwaarden bij Nieuwegein

Excursie Uiterwaarden bij Nieuwegein

Van: Jelle van Dijk
maandag 4 sept. 2017

In de Strandloper (september 2017) is te lezen dat op 24 november Henk Tromp een lezing zal verzorgen over de nieuwe natuur langs de Lek bij Nieuwegein. Zo’n lezing krijgt een extra dimensie als je het gebied zelf hebt bezocht. Die gelegenheid doet zich nu voor! We hadden namelijk al een excursie naar dit gebied gepland op zaterdag 23 september (Uiterwaarden Tull en ’t Waal vertrek sportpark 8.00u, terug 14.00u).

In het kader van het project “Meer ruimte voor de rivier” zijn langs de Lek bij Nieuwegein nevengeulen gegraven en uiterwaarden gedeeltelijk afgegraven. Na een autorit van 50 minuten sta je direct bij de Lekbrug al in het nieuwe natuurgebied. Naast talrijke watervogels (eenden, ganzen, reigers, steltlopers) zijn hier ook veel planten te zien die we in Noordwijk en omgeving niet kennen. We staan dan ook in het zogenaamde Fluviatiele district, rijk aan zuidelijke soorten die via het Rijnwater zijn aangevoerd. Opgeven bij Jelle van Dijk (071-3610833) of via e-mail excursies@strandloper.nl.