excursie Sophiapolder

excursie Sophiapolder

Van:Jos Zonneveld
zondag 12 aug. 2018

Vandaag met 10 mensen de excursie naar de Sophia polder in Hendrik Ido Ambacht gedaan.

Een voor bijna iedereen nieuw gebiedje in de Noord, bij Hendrik Ido Ambacht, wat nog een getijdengebied is van zoet water en wat dus onder water loopt met vloed en redelijk droog valt met eb.
De voedselrijke slikplaten zouden aantrekkelijk zijn voor de steltlopers en in augustus zou je die dan ook kunnen verwachten, vandaar nu de gang naar de Sophiapolder.
Tegen onze gewoonten in vertrokken we pas om 10:30 en dat had puur te maken met het feit dat vrijwilligers van het Zuid Hollands landschap een pontje bedienen om naar de polder te kunnen en die vaart pas vanaf 12 uur.
Rond 11:30 arriveerden we en de dag begon goed. Bij de ingang werd al een IJsvogels gezien die een tijdje heel rustig op een tak bleef zitten en dus door een ieder mooi kon worden bekeken. Deze bleek volgens de vrijwilligers al bezig met nest no 4!
Onderweg werd een en ander verteld door de vrijwilligers over de polder en aangrenzend eilandje; reuze interessant.
Nu is het geval dat je de polder voor een deel rond kunt lopen en dan vrij uitzicht hebt over de polder en al wat daar leeft ! Vanaf de overkant loopt een pad op palen weer terug dwars door de polder.
Met onderweg nog een vogelkijkhut.
Al met al viel het qua steltlopers nog wat tegen, misschien door het mooie weer van de afgelopen tijd.
Gezien werd:
IJsvogel, Aalscholver, Bergeend, Blauwe reiger, Boerenzwaluw, Bontbekplevier, Bruine kiekendief, Buizerd, Canadese  gans, Fuut, Knobbelzwaan, Grauwe gans, Nijlgans, Krakeend, Wintertaling, Torenvalk, Meerkoet, Scholekster, Kievit, Kemphaan, Watersnip, Grutto, Tureluur, Witgatje, Oeverloper, Kleine mantelmeeuw, Grote mantelmeeuw, Geelpootmeeuw, Visdief, Houtduif, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Witte kwikstaart, Zwarte kraai, Spreeuw, en Putter.

Geen soorten om achter over van te vallen, maar toch een leuke excursie, in een voor ons nieuw gebied, dat nog volop in ontwikkeling is en als je nagaat dat 26 meter onder het gebied de betuwelijn loopt…..!!!

Iedereen was toch erg enthousiast!
En daar gaat het tenslotte ook om.
We hadden graag wat meer soorten gehad, maar het is wat het is op dat moment.
 
Gr Jos

foto’s:  Cilka Maas, Jelle van Dijk en Jos Zonneveld